Contacteer ons

Vanuit onze expertise kunnen wij, daar waar nodig is, een bijdrage leveren om de brug/de vertaler te zijn tussen hulpverleners en hulpvrager, ouder(s) en kind(eren), leerkrachten en leerlingen/ouders... .  Steeds vertrekkend vanuit de visie ‘ieder persoon is de expert in zijn verhaal’!

  • Luisteren naar de bezorgdheden van de ander en aansluiten bij hun doelstellingen
  • Aandacht hebben voor de competenties.  HOE: door te luisteren naar het ‘hele’ verhaal, de pijn en de kracht, het verdriet en verlangen, de wanhoop en de hoop, het vallen en het opstaan.
  • Veranderingsgericht kijken; verandering in de toekomst ondersteunen, aandacht voor uitzonderingen, gebruik maken van de competenties in de natuurlijke omgeving... .

Contactformulier

Ik heb de privacy policy gelezen en ga ermee akkoord.

"Een dialoog is meer dan het uitwisselen van informatie. In een dialoog krijgt de relatie vorm."

Peter Rober