Opvoedingsondersteuning

The secret of change is to focus all your energy, not on fighting the old, but on building te new.

Socrates

Als ouder wil je het heel graag goed doen. 

Je wil je kind helpen opgroeien tot een zelfstandig, bewust, zelfzeker, verantwoordelijk, sociaal... individu dat beschikt over voldoende zelfvertrouwen, eigenwaarde, talenten/vaardigheden, inzichten (in zichzelf/anderen)... .  Daarnaast wil je als ouder je kind ook heel wat leed en pijn besparen dat het leven met zijn momenten meedraagt.  Misschien wel ervaringen die je als ouder (h)erkent uit je eigen kindertijd.

Zowel voor het kind alsook voor ouder(s) dient er een lange weg afgelegd te worden in de ontwikkeling van het kind.  Opvoeden en opgroeien is voor ouder(s) en kind(eren) een voortdurend leerproces van vallen en opstaan, vasthouden en loslaten... waarin het een blijvend streven is naar evenwicht.  Opvoeden is maatwerk, de ideale handleiding van de perfecte opvoeding bestaat niet.  Het is een ‘samen’zoeken naar wat bij het kind, zijn gezin en de situatie past.

Iedere ouder heeft wel eens vragen bij de opvoeding van zijn kind.  Een puber vraagt om een andere aanpak dan een peuter of wat bij het ene kind welk werkt, werkt voor het andere niet... .  Samen met jullie zullen we deze opvoedingsvragen in kaart brengen om een geschikt opvoedingsaanbod te vinden.

In onze begeleiding vinden wij het belangrijk dat er ruimte is voor ieders verhaal (gedachten, beleving, gedrag) en zal er met zorg steeds een vertaling gemaakt worden naar mekaar.  Hoe iemand naar een bepaalde situatie kijkt kan verschillend zijn, zo kan ook het gedrag van een persoon op verschillende manieren bekeken en omschreven worden.

Voor wie

  • Ouders met opvoedingsvragen (belonen versus straffen, grenzen, duidelijkheid, consequent handelen, koppigheidsfase, zindelijkheid...)
  • Ouders die hun kind willen ondersteunen in hun ontwikkeling (assertiviteit, zelfzekerheid, zelfzorg, omgaan met sociale contacten, sociale vaardigheden, omgaan met emoties...)
  • Gezinnen die ondersteuning, tips en handvaten willen omtrent de diagnose/ziekte(proces) van een ouder
  • Ouders die ondersteuning, tips en handvaten willen omtrent de diagnose van hun kind en/of gedragsproblemen
  • Ouders die nood hebben aan tips,ondersteuning en handvaten bij (echt)scheiding/nieuw samengesteld gezin
  • Ouders die ondersteuning, tips en handvaten willen in functie van verslavingsgedrag van hun kind (drugs, gamen...)
  • ...

"Verandering is het begin van alle wijsheid."

Aristoteles