Katrien Geukens

°25/12/1981 en moeder van 2 kinderen. Als persoon ben ik iemand die heel leergierig in het leven staat. In mijn houding straal ik enthousiasme, spontaniteit en creativiteit uit met een dosis humor. Kenmerken die ik in de contacten met mensen weet over te brengen.

In 2003 ben ik afgestudeerd als graduaat Orthopedagogie.  Na deze opleiding ben ik onmiddellijk aan de slag gegaan in de Bijzondere Jeugdzorg.  Binnen deze tewerkstelling heb ik ervaring opgedaan in het werken met kinderen, jongeren en diens ouders en context (school, andere hulpverleningsinstanties).  De verbinding moeder/ouder - kind heeft mij in het werkveld steeds aangesproken.  In de loop der jaren ben ik me gaan verdiepen in de vroege verbinding die wordt gemaakt tussen moeder/ouder(s) en kind alsook in de belevingswereld van het kind.

Verder heb ik ook ettelijke jaren ervaring opgedaan als coördinator in verscheidene instanties binnen de welzijnssector.  Mijn grote drijfveer in het werken als leidinggevende was het streven naar gemeenschappelijke doelen, waarbij ieder teamlid zijn eigen kwaliteiten en krachten ten volle kon benutten.  In het werken met teams werd mijn nieuwsgierigheid al snel gewekt betreft de verschillende rollen die elk teamlid op zich neemt.  Hoe komt het dat de ene persoon telkens weer in de zondebokpositie terechtkomt, de ander steeds de bliksemafleider speelt, iemand telkens initiatief of leiding neemt... .  Ondanks de verschillende rollen die worden opgenomen, kon ik ook vaststellen dat mensen zich hier niet altijd even goed of comfortabel in voelen. 

Tijdens mijn driejarige opleiding babytherapie heb ik hier heel wat inzichten verworven. Zo kan conceptie, zwangerschap, geboorte... de oorsprong zijn van verschillende patronen die een persoon stelt.  Daarnaast worden deze patronen dikwijls ook nog eens versterkt door opvoeding, relaties met anderen... .

Uit mijn eigen ervaring als moeder zijnde, heb ik kunnen ervaren hoe belangrijk het is om reeds van in het prille begin te leren luisteren naar het kind.  Mijn oudste zoon werd geboren met een spoedkeizersnede.  De eerste twee dagen na de geboorte was er nog geen vuiltje aan de lucht.  Daarna kwamen er allerlei signalen; elke dag een stevig huiluurtje waarin hij ontroostbaar was, spanning op de beentjes, verborgen reflux, een verhoogde alertheid... .

Na vele dokters- en osteopaatbezoeken zijn wij uiteindelijk bij een babytherapeut terechtgekomen.  Onze zoon die daar zijn verhaal kon vertellen, bracht bij ons allen rust en een diepere verbinding.

Binnen mijn verschillende opleidingen heb ik geleerd hoe waardevol het kan zijn om te fungeren als tolk tussen ouder en kind alsook ouders de nodige ondersteuning en erkenning te bieden in hun ouderschap.  Het prille begin van het bestaan is zo essentieel voor de verdere ontwikkeling.  De invloeden die het leven reeds vóór de geboorte voor de mens kan hebben, het eerste contact met de moeder, het geboorteproces... dragen er toe bij hoe iemand naar het leven kijkt en dit in handen neemt.  Hoe men omgaat met emoties, in verbinding staat met anderen, welke rol(len) er wordt opgenomen binnen het gezin en andere groepen... kan op een latere leeftijdsfase ontwikkelingsbelemmerend werken en zijn tol gaan eisen.  Als therapeut vind ik het belangrijk om ‘samen’ op zoek te gaan naar de ‘kern’ van bepaalde klachten, gedragsuitingen, denkwijzen... en werken we aan herstel.

Bijkomende opleiding:
  • Omgaan met agressie in je leefgroep.
  • Werken met dadergedrag.
  • Praten met kinderen.
  • Psychologische begeleiding aan jongeren met autisme.
  • Begeleiden van werknemers op de werkvloer ( motiverend coachen).
  • Driejarige opleiding Prenatale Psychotherapie (babytherapie).
katrien-geukens

"Alles dat werkelijk groots en inspirerend is, is gecreëerd door een individu dat kan werken in vrijheid."

Albert Einstein