Babytherapie

De primaire aard van mensen is om open te staan voor het leven en liefde.  De tweede natuur is om bewaakt, gepanserd, wantrouwend en ingesloten te zijn.
A.
Lowen

Een baby is een gewaarwordend, bewust levend wezentje.  Zijn gevoelens maakt hij vooral kenbaar via zijn lichaamstaal.  Huilen, lachen, krijsen... zijn uitingen van het kind die echter meerdere betekenissen hebben.  Als ouder geef je reactie op je kind, probeer je tegemoet te komen aan wat de baby nodig heeft.  Bijvoorbeeld bij huilen: hij krijgt te eten als hij honger heeft, hij wordt verschoond als een vuile luier heeft, hij wordt geknuffeld of getroost... .
Ouder en kind proberen vanaf het prille begin met mekaar in interactie te gaan.
Maar wat als de reacties die je geeft op zijn uitingen niet blijken te werken, wat je ook probeert?
Sommige situaties brengen je (bewust/onbewust) bij je eigen innerlijke gevoels-, beleef- en denkwereld.

Gevoelens, gedachten, belevingen zoals bijvoorbeeld: je gefaald voelen, machteloosheid, verdriet, je als ouder niets waard vinden... zijn jammer genoeg een veelvoorkomend gegeven bij het moeder-/ouderschap en kunnen daarnaast ook zorgen voor een eerste kortsluiting in het contact tussen moeder/ouder en kind.

Werkwijze / Aanbod

De verbinding moeder/ouder(s) - kind staat binnen onze begeleiding centraal!

Daarom maken wij de keuze om binnen onze sessies co-begeleiding te bieden: de babytherapeut die garant staat voor het verhaal en proces van de baby samen met de aanvullend therapeut die garant staat voor het verhaal en proces van de moeder/ouder(s).  Op deze manier trachten wij een veilige ruimte te creëren voor zowel het kind alsook voor de moeder/ouder(s).

Een sessie start met een verkennend gesprek.  Het verkennen van jullie verhaal: voel jij je in het heden als moeder/ouder(s) machteloos, bezorgd, moe, uitgeput... bij bepaalde gedragingen van je baby: je baby die ontroostbaar is, reflux heeft... .  Tijdens dit gesprek zal ook de zwangerschap (stress, vermoeidheid, misselijkheid...) en de bevalling (vroeggeboorte, (spoed)keizersnede, andere verwachtingen/ideeën die je had...) aan bod komen.  Zowel moeder/ouder alsook de baby hebben hier heel wat ervaringen opgelopen die een grote indruk nalaten.  Na dit gesprek gaan we over tot de behandelingsfase.

Babytherapie is luisteren naar het verhaal van het kind.  De gevoelens die een baby ervaart worden door zijn lichaam tot uiting gebracht.  Via een lichaamsgerichte behandeling worden emotionele blokkades of trauma’s geheeld, waardoor symptomen verdwijnen. Het is essentieel dat de babytherapeut vanuit een liefdevolle en empathische houding betrokken is op het verhaal van het kind (zijn emotionele pijn/trauma ), zodat het voldoende veiligheid, ruimte en ondersteuning kan ervaren.  Belangrijk binnen dit gebeuren is dat ook de moeder/ouder(s) de nodige steun, erkenning... kunnen ervaren.  De aanvullende therapeut fungeert hier als vertaler/tolk/ondersteuner van de moeder/ouder(s)... .

Een sessie wordt telkens afgerond met een korte nabespreking.  Door oog en oor te hebben voor ieders verhaal (gevoelens, gedachten, beleving...) en hieraan woorden te geven, kan er terug rust en verbondenheid tot stand komen.

Baby’s die deze behandeling gevolgd hebben, dragen hier ook in hun verdere ontwikkeling de vruchten van: grenzen kunnen stellen, minder impulsief en/of agressief gedrag, zeer sociaalvoelend, empathie tonen, constructief omgaan met emoties... .

Voor wie

Baby's van 0 tot 18 maanden

 • Veel huilen/onophoudelijke huilbuien
 • Moeilijk eten, geen verzadigingsgevoel
 • Slikproblemen
 • Slecht/moeilijk inslapen, niet kunnen doorslapen
 • Reflux
 • Maag-/darmklachten: krampen, moeilijke stoelgang
 • Baby's die onwillekeurige spierspanningen vertonen (strekken van beentjes en armen, hoofd achterover slaan, ...)
 • Baby's die moeite hebben met rollen, zitten, kruipen, ...
 • ...

Kinderen van 18 maanden tot 7 jaar

 • Problemen met grove en fijne motoriek
 • Moeilijk eten, geen verzadigingsgevoel
 • Slecht/moeilijk inslapen, niet kunnen doorslapen
 • Concentratieproblemen
 • Impulsief gedrag, snel overprikkeld zijn
 • Eisend gedrag
 • Druk gedrag, gelatenheid
 • Laat zich niet knuffelen, geen oogcontact
 • Moeilijkheden met grenzen
 • Overklaarbare drift-/woedebuien

 

babytherapie

"Alles dat werkelijk groots en inspirerend is, is gecreëerd door een individu dat kan werken in vrijheid."

Albert Einstein