Nathalie Claeys

°15/11/1974 en moeder van 2 kinderen. Van nature ben ik een enorm leergierig, nieuwsgierig, gedreven en loyaal persoon. Iemand die geniet van al de kleine dingen die het leven te bieden heeft. In mijn houding straal ik een enthousiaste en positieve ingesteldheid uit met een gezonde dosis humor.

Werken met mensen heeft mij in mijn hele beroepscarrière steeds geïntegreerd. Als jong afgestuurde (1993) ben ik aan de slag gegaan binnen een familiebedrijf in de fruitsector. Binnen deze tewerkstelling kan ik mezelf omschrijven als ‘manusje van alles’. Een job die een leidinggevende/organisatorische functie inhield, maar waarin reeds duidelijk naar voor kwam dat ik een persoon ben die samenwerken centraal stelt. Om doelstellingen te behalen vond ik het belangrijk om naast de medewerkers te staan en mee de handen uit de mouwen te steken zodat motiveren, stimuleren en coachen een tweede natuur werd.

In 2003 besloot ik om opnieuw te gaan studeren en startte met een opleiding als opvoedster.  Na het behalen van mijn diploma (2006) heb ik ervaringen opgedaan binnen verschillende instanties zoals CKG, CIG, Bijzondere Jeugdzorg.  Al snel kwam de honger naar meer diepgang en het verlangen om verbredend en verbindend te werken.

In 2008 startte ik met een 4-jarige therapeutenopleiding in Interactionele Vormgeving. Interactionele Vormgeving is een integratieve psychotherapie. Binnen deze vierjarige opleiding ben ik geschoold om de werkwijze uit verschillende richtingen in mijn werk te integreren. Om de psychische klachten en het gedrag van een persoon te begrijpen, is het nodig ze in een breed perspectief te plaatsen. Eenzelfde symptoom of gedrag heeft meerdere lagen.

Het integratief en eclectisch model dat I.V. biedt, past helemaal bij wie ik ben als persoon. Mensen niet in hokjes plaatsen, maar kunnen kijken vanuit de nieuwe onschuld. Elk individu is de deskundige in zijn verhaal. Het doel van therapie, gezinsbegeleiding, coaching betekent voor mij dat mensen terug regie hebben over hun eigen leven. Waar ik de sessies zie als een mooi oefenterrein.

In de loop der jaren heb ik heel wat ervaring opgebouwd in het samenwerken met kinderen/jongeren en hun gezin, scholen, hulpverleningsinstanties, teams... . Daarnaast heb ik ook heel wat ervaring in het werken met diverse problematieken (hechting, oppositioneel opstandig gedrag, verslaving, psychische problematieken, Problematische OpvoedingsSituaties... ).

Samenwerken met alle betrokken partijen (ouder(s)-kind(eren), leerkrachten, hulpverleners, directie/beleid...) is altijd mijn grote drijfveer geweest. Ieder ander kunnen ontmoeten in zijn verhaal, dit verhaal vertalen en verbinden met het grotere geheel zorgt voor inzichten en vernieuwing!
Mijn ervaring leerde me dat vooral luisteren hetgene is wat mensen heel hard nodig hebben en waar zij sterk naar verlangen. Luisteren betekent dat mensen zich gehoord en gezien voelen. Dat zij niet veroordeeld en/of beoordeeld worden, maar erkend en gezien worden als een persoon met zijn kwaliteiten, mogelijkheden, krachten... .

Bijkomende opleidingen
  • Gezin centraal
  • Seksueel misbruik/seksueel grensoverschrijdend gedrag (werken met dader-, slachtofferrol, werken aan herstel)
  • Oplossingsgericht werken
  • Begeleiden van Kinderen van Ouders met Psychische Problemen
  • Spreken met kinderen bij een vermoeden van kindermishandeling
nathalie-claeys

"Karakter is als een boom en reputatie als zijn schaduw. De schaduw is wat we erover denken, maar de boom is de werkelijkheid."

Abraham Lincoln