Moedercoaching

Alles wat niet wordt uitgedrukt, maar wel wil worden uitgedrukt, veroorzaakt ongemak. 

Fritz Perls

Een zwangerschap brengt bij vrouwen lichamelijk, geestelijk en emotioneel heel wat veranderingen tot stand.  De manier hoe je als vrouw je zwangerschap beleeft, is voor iedereen anders.  Het eerste trimester van de zwangerschap ondergaat het lichaam - zowel fysiek alsook emotioneel - grote veranderingen .  Deze veranderingen kunnen een hele resem aan gevoelens, emoties en symptomen met zich meebrengen.  Euforie, verwondering, spanning, vragen, lichamelijke ongemakken... wisselen elkaar af.

Als toekomstige moeder vinden we tal van informatie over het belang van gezonde voeding, een gezonde levensstijl tijdens de zwangerschap waarbij thema’s als spanningen, stress en de nodige rust worden aangeraakt.  De maatschappelijke druk wordt op verscheidene terreinen alsmaar groter, waardoor genieten van het toekomstige ouderschap een andere dimensie lijkt te krijgen.

De natuurlijke oerkracht van ‘moeder zijn’ lijkt alsmaar meer overschaduwd door verwachtingen en verplichtingen van buitenaf.  De denk- en beleefwereld van de toekomstige moeder wordt door allerlei gegevens gekleurd.

Ook persoonlijke ervaringen en situaties die afkomstig zijn uit het verleden en/of heden zoals bijvoorbeeld overlijden, breuk(en), conflicten, eerdere miskramen... oefenen tijdens de zwangerschap een grote invloed uit.  Dit zowel bij de toekomstige moeder alsook bij het ongeboren kind.  Deze ervaringen en situaties bepalen eveneens mee dat je overvallen wordt door angsten en twijfels over jezelf, in conflict komt met je eigen innerlijke waarden, je innerlijke dialoog die je niet meer getemperd krijgt... .

Geen enkele zwangerschap is hetzelfde.  Elke zwangerschap draagt zijn verhaal.

Met onze moedercoaching willen wij ‘samen’ zorg dragen voor veertig unieke weken van verwondering, koestering... waar tegelijkertijd heel wat te regelen valt in afwachting van de komst van de baby.  Wij ondersteunen jullie als toekomstige ouders in afwachting en de komst van het nieuwe leven.

Voor wie

  • Moeder/ouder(s) die met hun ongeboren kind contact willen leggen
  • Moeder/ouder(s) die zich willen voorbereiden op het toekomstige ouderschap
  • Moeder/ouder(s) die tijdens de zwangerschap nood heeft aan een luisterend oor (gevoelens, gedachten, beleving...)
  • Moeder /ouder(s) die een miskraam hebben doorgemaakt en dit verder willen verwerken
  • Vrouwen die een traumatische bevalling achter de rug hebben
  • Rouwverwerking (verlies van een dierbare, miskraam...)
  • Zwangerschapdepressie en postpartum depressie
  • Moeilijkheden ondervinden binnen relaties (partner, ouders, ...)
  • Moeder/ouder(s) die vragen/bezorgdheden/angsten/twijfels... ervaren omtrent het toekomstige ouderschap
  • ...
katrien-geukens

"Alles dat werkelijk groots en inspirerend is, is gecreëerd door een individu dat kan werken in vrijheid."

Albert Einstein