Praktijk De Kern

Therapie, coaching en zwangerschapsbegeleiding

De Kern is een praktijk voor onderbouwde coaching, supervisie, psychologische en pedagogische ondersteuning.  Binnen De Kern staat ‘zorg op maat’ centraal!  Om dit te kunnen bieden streven wij naar een open en vruchtbare dialoog, waarin alle betrokken partijen zich goed en veilig voelen, waar ruimte en plaats is voor de eigenheid van elk individu.  Dit binnen een cultuur waar mensen mekaar kunnen inspireren tot groei en ontwikkeling

Een goede samenwerkingsrelatie opbouwen vinden wij van heel groot belang.  Een grote bouwsteen binnen deze goede samenwerkingsrelatie bestaat eruit dat wij de ander zien als de ervaringsdeskundige in zijn verhaal.  In de praktijk wordt dit vertaald door oog en oor te hebben voor de mens zelf!  Mensen bezitten intrinsiek heel wat krachten.  Oog en oor hebben voor uitzonderingen, krachten en kwaliteiten die mensen bezitten en hierop verder bouwen, werkt groeibevorderend en zorgt ervoor dat mensen terug in beweging komen.

 

Van inzicht naar vernieuwing, eenheid en verbinding.

 

"In de kern verbinden we. In de verschillen voegen we toe."

Lu Tzu