Ouder en kind

Kiezen voor ouderschap...
Een engagement voor het leven.
Ouder zijn houdt meer in dan alleen opvoeden.
Het vraagt heel wat organisatorisch talent en flexibiliteit.
Je relatie krijgt een andere dimensie, naast partnerschap word je ook samen ouder van je kind(eren).
De zorg voor je kind die je moet weten te combineren met je job, je huishouden...
Je sociale contacten die (even) een andere invulling krijgen.
Ouderschap verandert dus heel wat in je leven... zowel uiterlijk, alsook innerlijk .

Doorheen het ouderschap kunnen heel wat emoties, gedachten en gevoelens teweeggebracht worden.  Een gebeuren waar iedere ouder op zijn manier mee te maken krijgt en op zijn eigen manier mee probeert om te gaan.
Of je nu een baby, peuter, kleuter, lager schoolkind, puber in huis hebt, OF ouder bent van een adoptie- of pleegkind.  Als ouder kom je binnen de verschillende levensfases van je kind(eren), jezelf wel eens tegen als mens.  Momenten dat je even niet meer weet wat te doen, hoe te handelen....
Je wil het beste voor je kind en verlangt/verwacht het ‘beste’ van jezelf als ouder.  Je omgeving die je op deze momenten heel graag wil bijstaan met raad, tips en advies.  Maar die je tegelijkertijd, het gevoel kunnen geven dat je er alleen voor staat, je niet begrepen wordt... .

Een pasklare handleiding of opleiding over hoe je kind(eren) moet opvoeden bestaat niet.
Opvoeden versus opgroeien is een proces dat je als partners of ex-partners, nieuw samengesteld gezin, alleenstaande ouder, pleeggezin... samen met je kind(eren) doorloopt.
Een proces waarbij wij graag een bijdrage willen leveren, daar de hechting tussen ouder en kind zo wonderbaar en zo essentieel is om volwaardig op te groeien.

Baby-/kindertherapie

Moedercoaching

Opvoedingsondersteuning

"Alles dat werkelijk groots en inspirerend is, is gecreëerd door een individu dat kan werken in vrijheid."

Albert Einstein